QUADRE RESUM QUOTES SOCI CLUB CADÍ CANOË KAYAK 2018

Quota individual

Número de quota

Quota detallada

Quota anual

Pagament trimestral

Q1

Soci/a

62€

62€

31€(*semestral)

Q2

Soci/a amb suplement d’activitat

62€ + 88€

150€

37.50 €

Q3

Soci/a competidor/a sense grup del Club Cadí

62€ + 88€ + 120€

270€

67.50 €

Q4

Soci/a competidor/a amb grup del Club Cadí

62€ + 88€ + 192€

342€

85.50 €

Quota familiar

Q5
Amb un fill/a fins a 23 anys, amb fitxa i sense grup del Club Cadí
Quota detallada 162€ + 120€
Quota anual 282€
Pagament trimestral 70.50€

Q6
Amb un fill/a fins a 23 anys, amb fitxa i amb grup del Club Cadí
Quota detallada 162€ + 192€
Quota anual 354€
Pagament trimestral 88.50€

Q7
Amb més d’un fill/a fins a 23 anys amb fitxa
Quota detallada 162€ + 240€
Quota anual 402€
Pagament trimestral 100.50€