Dates: 16-7-2018 al 23-7-2018
Edats: 8-15 anys

Preu:  55 €/torn (inclou material, monitor i assegurança). Un cop acabat el torn, el palista podrà fer-se soci del club abonant la quota Q4 de 85,50 € i gaudir de la resta de torns (si hi ha plaça) i grups d’entrenament fins acabar l’any (hi han altres quotes per famílies)
Inscripció: enviar correu a: club@cadicanoekayak. com
Organitza + Info: Club Cadi Canoe Kayak ( www.cadicanoekayak.com )