1-Entenem el nostre esport com una escola de superació. Els ritmes i objectius són personals, mai generals. La pràctica esportiva cal que sigui individualitzada. En cap cas es poden marcar objectius que hagin de ser assolits de forma general. Tots els nivells de pràctica i de rendiment són igualment importants i valorats.

2-Fomentem la pràctica esportiva en qualsevol nivell i l’autoconeixement de les persones.

3-Fem del club un espai on poder desenvolupar bones pràctiques de respecte i convivència amb la complicitat de tots els estaments del club, en un entorn acollidor i respectuós. Totes les àrees del club són igual d’importants i tindran el mateix reconeixement.

4-Tenim clar que la funció del club va molt més enllà de la part purament esportiva. La formació humana és el nostre objectiu.

5-La pràctica d’aquest esport ha d’afavorir l’augment dels nivells de responsabilitat dels seus membres. En aquest esport, pel medi, per les sortides, pel material… la responsabilitat dels seus membres és fonamental per la mateixa supervivència del club.

6-Hem d’ensenyar que l’error no és un fracàs; ha de ser un revulsiu, un element educatiu, de millora. És en l’error on aprenem i millorem.

7-Hem d’aprofitar l’esport per afavorir l’aprenentatge de conductes apropiades i per millorar el rendiment acadèmic.

8-La nostra prioritat ha de ser que l’individu se senti respectat, valorat i estimat com a punt de partida per poder-se realitzar de forma integral.

9-Cal afavorir una dinàmica de participació en totes les activitats del club.

10-Entenem la diversitat de caràcters i capacitats com un valor positiu que impliquen una sèrie d’estratègies organitzatives que han de donar resposta educativa per a la igualtat.